Øygarden & Knudsen Revisjon AS 

din lokale revisor og samarbeidspartner!

Våre tjenester

  • Lovpålagt revisjon av årsregnskap ved bruk av Descartes
  • Avtalte kontrollhandlinger av enkeltposter eller deler av regnskapet
  • Andre attestasjoner
  • Attestasjon av redegjørelser og kapitalinnskudd, avviklinger, omdannelser fra en selskapsform til en annen, fusjoner, fisjoner og andre kapitalendringer i tråd med selskapslovgivningen
  • Attestasjon av ligningspapirer
  • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer ved bruk av Finale
  • Teknisk bistand med utarbeidelse av åpningsbalanser, avviklingsregnskap, fusjons- og fisjonsplaner
  • Bistand til å stifte selskaper